Συμβουλευτική - Uniperfect CALL ME BACK

  Please call
  me back!

  Συμβουλευτική

  Κάποιοι μαθητές μας έρχονται με πολύ συγκεκριμένους στόχους για το τι θέλουν να κάνουν στην συνέχεια της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Η πλειοψηφία όμως αισθάνεται πως δεν γνωρίζει ποιο είναι το καλύτερο επόμενο βήμα γι’ αυτούς, ποιο Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό να διαλέξει, καθώς και τι σημαίνει μια καριέρα πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.

  Κάθε μαθητής είναι διαφορετικός, έχει διαφορετικά χαρίσματα, διαφορετικά ερεθίσματα, διαφορετικούς στόχους και διαφορετικά κριτήρια για το μέλλον του. Έτσι, λοιπόν κάθε μαθητής μας λαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική ανάλογα με τους δικούς του στόχους.

  Συγκεκριμένα, η Συμβουλευτική μας προσφέρει:

  • 1-to-1 meetings με την Academic & Career Counselor μας
  • Συζήτηση πάνω στο background, τα ενδιαφέροντα, τις σπουδές και τους στόχους του κάθε μαθητή
  • Καθοδήγηση για την ιεραρχία ή την επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος μεταξύ διαφορετικών επιλογών Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών
  • Επεξήγηση της διαδικασίας επιλογής σε Μεταπτυχιακά προγράμματα και Διδακτορικά (admissions)
  • Ενημέρωση ανάλογα με τα κριτήρια εισαγωγής του κάθε προγράμματος (GMAT, GRE κλπ)
  • Ενημέρωση για τα Ελληνικά ιδρύματα και τις υποτροφίες που προσφέρουν

  Συνδέσου τώρα με το UNIPERFECT!

  Στο τεχνικό κομμάτι των αιτήσεων προσφέρονται:

  • Παροχή δείγματος CV και editing του CV του μαθητή σύμφωνα με τα πρότυπα του επιλεγμένου προγράμματος
  • Οδηγίες και tips για το Personal Statement (η/και Letter of Purpose) και editing του Personal Statement του μαθητή σύμφωνα με τα πρότυπα του επιλεγμένου προγράμματος
  • Παροχή υλικού παρακολούθησης και οργάνωσης αιτήσεων (deadlines, rounds, requirements κλπ)
  • Επεξήγηση διαδικασίας σφραγίδας Χάγης για τις επίσημες μεταφράσεις του πτυχίου και των λοιπών εγγράφων
  • Επεξήγηση Συστατικών Επιστολών, τι ακριβώς να ζητηθεί και σε τι format
  • Coaching για το κομμάτι του Interview

  Επιπλέον, το UNIPERFECT μπορεί να προσφέρει:

  • Πρόσβαση στο κομμάτι του Mentoring. Το UNIPERFECT φέρνει σε επαφή τους μαθητές του με εθελοντές από το ευρύ δίκτυό του, οι οποίοι είναι εκεί για να προσφέρουν καθοδήγηση στους μαθητές μέσω 1-to-1 meetings και να μιλήσουν για τις επιλογές όσον αφορά το Πανεπιστήμιο και την καριέρα τους
  • Χώρο και επίβλεψη για συγκεκριμένα τεστ εισαγωγής Πανεπιστημίων