Προετοιμασία GMAT - Uniperfect CALL ME BACK

  Please call
  me back!

  Προετοιμασία GMAT

  Τι είναι το GMAT

  Το GMAT είναι ένα τεστ ικανοτήτων που έχει σαν σκοπό την αξιολόγηση της κριτικής και αναλυτικής ικανότητας των υποψηφίων μέσω γλωσσικών και αριθμητικών ερωτήσεων.

  Βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι προσαρμόζει το επίπεδο δυσκολίας ανά ερώτηση ανάλογα με την επίδοση στις προηγούμενες ερωτήσεις.

  Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για τα περισσότερα Business Schools παγκοσμίως ,καθώς βοηθά στην στάθμιση και στη σύγκριση των υποψηφίων.

  GMAT Focus – Quantitative – Ενδεικτική Άσκηση 1

  GMAT Focus - Quantitative - Ενδεικτική Άσκηση 1

  Θέλεις να ξεκινήσεις προετοιμασία για το GMAT Focus; Η Αυγή, Co-founder και lead quantitative instructor του UNIPERFECT, είναι εδώ για να λύσετε μαζί μια tricky άσκηση Quant!
  Αν αναρωτιέσαι για τις μαθηματικές ασκήσεις του GMAT και ποιος είναι ο τρόπος σκέψης που χρειάζεται για να τις λύσεις μέσα σε 1 λεπτό stay tuned στο κανάλι του UNIPERFECT για να παρακολουθείς τη σειρά επεισοδίων για το standardized test του GMAT.

  Πώς γίνεται η προετοιμασία για τις εξετάσεις GMAT;

  Η προετοιμασία για τις εξετάσεις του GMAT διαρκεί 8-10 εβδομάδες και διακρίνεται σε δύο κύρια μέρη.

  Το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας διαρκεί 8 εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι υποψήφιοι παρακολουθούν δύο τρίωρα μαθήματα την εβδομάδα. Μέσω των μαθημάτων και της επίλυσης ασκήσεων αναπτύσσουν τη κριτική τους ικανότητα καθώς και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και αναγνωστικής κατανόησης.

  Στη δεύτερη φάση της προετοιμασίας οι υποψήφιοι κάνουν προσομοιώσεις (simulations) μέσω των οποίων εξοικειώνονται με τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης. Επίσης μέσω της συστηματικής εξάσκησης και της ανάλυσης των προσπαθειών τους μετρούν την απόδοσή τους και αναγνωρίζουν τα σημεία εκείνα που επιδέχονται βελτίωσης πάντα σε συνεννόηση και με τους instructors.

  Προκειμένου οι υποψήφιοι να πετύχουν μια υψηλή βαθμολογία είναι σημαντικό να διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών sections του test καθόλη την διάρκεια της προετοιμασίας.

  Με το πέρας των δύο φάσεων της προετοιμασίας καθώς και της απαιτούμενης επανάληψης οι σπουδαστές είναι έτοιμοι να εξεταστούν.

  Για ποια μεταπτυχιακά χρειάζεσαι GMAT;

  Το GMAT έχει σχεδιαστεί ειδικά για φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν MBA ή κάποιο άλλο μεταπτυχιακό που σχετίζεται με τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο test αξιολογεί την ικανότητα ενός φοιτητή να επιτύχει στο περιβάλλον ενός Business School.

  Κάποια από τα μεταπτυχιακά είναι:

  1. Master of Business Administration
   Το MBA διαρκεί συνήθως 2 χρόνια και είναι σχεδιασμένο για άτομα που θέλουν να ξεχωρίσουν στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Ηγεσία προσφέροντας τους πολλές ευκαιρίες καριέρας. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων όπως : τα Χρηματοοικονομικά (Finance) , το Μάρκετινγκ , η Στρατηγική (Strategy) και η Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management).
  2. Master of Finance
   Το Master of Finance έχει διάρκεια 1-2 έτη και αφορά άτομα που θέλουν να εξειδικευτούν στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Ανάλυση. Αντικείμενα των προγραμμάτων αυτών είναι : οι Χρηματαγορές (Financial Markets) , η Αξιολόγηση Επενδύσεων (Investment Analysis) , η Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management) , η Εταιρική Χρηματοδότηση (Corporate Finance) και η Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση (Financial Modeling).
  3. Master of Accounting
   Ένα Master of Accounting είναι σχεδιασμένο για άτομα με γνώσεις πάνω στη Λογιστική και διαρκεί συνήθως 1-2 έτη. Τα προγράμματα αυτά εστιάζουν στα: Οικονομική Αναφορά (Financial Reporting), Ελεγκτική (Auditing), Φορολογία (Taxation), Δικαστική Λογιστική (Forensic Accounting) και την Ηθική της Λογιστικής (Accounting Ethics).
  4. Master of Economics
   Το Master of Economics απευθύνεται σε άτομα με ανεπτυγμένες δεξιότητες στα μαθηματικά και συνήθως διαρκεί 1-2 έτη.To συγκεκριμένο μεταπτυχιακό καλύπτει ένα μεγάλο εύρος απο : Οικονομικές Θεωρίες (Economic Theories), Ποσοτική Ανάλυση (Quantitative Analysis), Policy Analysis και Μεθόδους Ανάλυσης (Research Methods).
  5. Master of Supply Chain Management
   Το Master of Supply Chain Management έχει διάρκεια 2 έτη και απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εξειδικευτούν στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τα Logistics. Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει κυρίως σε θέματα: Διαχείρισης Αποθεμάτων (Inventory Management), Μεταφορών (Transportation) , Διανομής (Distribution), Πρόβλεψης Ζήτησης (Demand Forecasting) και Βιωσιμότητας (Sustainability).
  6. Master of Organizational Leadership
   Το Master of Organizational Leadership διαρκεί συνήθως 1-2 χρόνια και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να διοικήσουν επιτυχώς ομάδες σε διαφορετικά οργανωτικά μοντέλα. Κύρια αντικείμενα που εξετάζονται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό είναι : Θεωρίες Ηγεσίας (Leadership Theories), Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Organizational Behavior), Στρατηγικός Σχεδιασμός (Strategic Planning), Διαχείριση Αλλαγών (Change Management) και Ηθική Ηγεσία (Ethical Leadership).

  Ποια πανεπιστήμια ζητούν το GMAT;

  Αγγλόφωνα πανεπιστήμια που έχουν πιο υψηλές απαιτήσεις ως προς τα κριτήρια επιλογής μεταξύ των υποψηφίων. Το ζητούν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής ακόμη και της Αυστραλίας.

  Επιτυχίες των μαθητών μας στις εξετάσεις GMAT

  Στο Uniperfect έχουμε την τιμή να έχουμε βοηθήσει πλήθος σπουδαστών να πετύχουν υψηλά score στο GMAT (average score 670) και ως αποτέλεσμα να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο τους.

  FAQ

  Γιατί χρειάζομαι το GMAT;

  Πολλά από τα κορυφαία Business Schools απαιτούν την υποβολή βαθμολογίας GMAT ως μέρος της αίτησης εισαγωγής σε μεταπτυχιακά προγράμματα, ιδιαίτερα στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων (MBA). Μια υψηλή βαθμολογία GMAT μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητές σου να εισαχθείς σε αυτά τα προγράμματα και να λάβεις υποτροφίες ή άλλες μορφές οικονομικής ενίσχυσης. Επιπλέον, το GMAT αξιολογεί τις ικανότητες σε πολλούς τομείς που είναι σημαντικοί για τη μελλοντική σου καριέρα στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει την αναλυτική και κριτική σκέψη, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας και την ικανότητα στην ανάλυση ποσοτικών δεδομένων. Οι εργοδότες επίσης εκτιμούν συχνά τη βαθμολογία GMAT ως ένδειξη των ικανοτήτων σου και μπορεί να τους δείξει ότι είσαι κατάλληλος για θέσεις εργασίας που απαιτούν ανάλυση και διοίκηση.

  Ποια είναι η δομή του GMAT;

  Το GMAT αποτελείται από τρία κύρια τμήματα: Verbal Reasoning , Quantitative Reasoning  και Data Insights. Η ενότητα του Quantitative Reasoning περιέχει 21 ερωτήσεις Problem Solving, η ενότητα του Verbal Reasoning αποτελείται από 23 ερωτήσεις Reading Comprehension και Critical Reasoning και η ενότητα των Data Insights έχει 20 ερωτήσεις που μπορεί να απαιτούν μαθηματικά, ανάλυση δεδομένων ή verbal reasoning, ή και τα 3 μαζί.

  Πώς βαθμολογείται το GMAT και τι σημαίνει η κάθε βαθμολογία;

  Σε αντίθεση με το παλιό GMAT όπου η κλίμακα ήταν 200-800 το GMAT Focus βαθμολογείται απο 205-805. Η διαφορά στη βαθμολόγηση φαίνεται και στο γεγονός πως τα πανεπιστήμια ζητούν από τους υποψήφιους διαφορετικούς βαθμούς για τις δύο μορφές του test. Μπορούμε να συγκρίνουμε καλύτερα τις δύο κλίμακες βαθμολόγησης μέσω των percentile rankings. Μπορείς να βρεις περισσότερα εδώ:  https://www.mba.com/exams/gmat-exam/scores/understanding-your-score

  Ποια είναι η διάρκεια της εξέτασης;

  Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις της κάθε ενότητας θα έχεις 45 λεπτά. Συνολικά η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 15 λεπτά. Στο GMAT Focus, όπως και στη παλιά δομή του test, μπορείς να επιλέξεις εσύ τη σειρά με την οποία θα απαντήσεις στις ενότητες της εξέτασης. Επίσης σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις ένα διάλειμμα 10 λεπτών και να επιλέξεις εσύ πότε θα το κάνεις μεταξύ των 3 ενοτήτων.

  Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο GRE και το GMAT;

  Μπορείς να μάθεις περισσότερα εδώ.

  Πού και πότε μπορώ να δώσω το GMAT;

  Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο εξεταστικά κέντρα για το GMAT. Στην Αθήνα το εξεταστικό κέντρο βρίσκεται στον Πύργο των Αθηνών στο Pearson Professional Center – Athens (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11526) και στη Θεσσαλονίκη οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο Infolab (Παπαναστασίου 66, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642). Μπορείς να προγραμματίσεις την εξέτασή σου online μέσω του επίσημου website (https://www.mba.com/). Οι εξετάσεις για τη πιστοποίηση GMAT πραγματοποιούνται σε πολλές διαφορετικές ημερομηνίες και μπορείς να επιλέξεις να εξεταστείς είτε σε εξεταστικό κέντρο είτε να δώσεις την εξέταση εξ αποστάσεως από οποιονδήποτε χώρο που διαθέτει σταθερό internet.

  Μπορώ να ζητήσω επιπλέον χρόνο εξέτασης;

  Ναι, μπορείς να υποβάλεις αίτηση για επιπλέον χρόνο εξέτασης στο GMAT εάν έχεις ειδικές ανάγκες λόγω μαθησιακών δυσκολιών, αναπηρίας, υγείας ή άλλων παρόμοιων παραγόντων που επηρεάζουν την εξέτασή σου. Θα πρέπει να καταθέσεις αίτηση προς τον εξεταστικό φορέα, προσκομίζοντας την αντίστοιχη ιατρική τεκμηρίωση ή άλλα απαραίτητα έγγραφα που υποστηρίζουν το αίτημά σου για προσαρμογές κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο φορέας εξετάζει τα αιτήματα αυτά και παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις, όπως επιπλέον χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αιτούντος.

  Είναι το GMAT computer-adaptive;

  Ναι που σημαίνει ότι η δυσκολία των ερωτήσεων εξαρτάται από την επίδοσή σου στις προηγούμενες ερωτήσεις.

  Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του GMAT;

  Μπορείς να δεις ανεπίσημα τα αποτελέσματα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ, ενώ επίσημα θα τα λάβεις 3-5 μέρες μετά την εξέταση.

  Υπάρχει passing score στο GMAT;

  Για το GMAT δεν υπάρχει pass or fail score. Τα ιδρύματα καθορίζουν τις δικές τους απαιτήσεις βαθμολογίας, και το τι θεωρείται ως καλή βαθμολογία διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.

  Πρακτικές πληροφορίες

  Εξέταση

  Οι εξετάσεις GMAT γίνονται αποκλειστικά σε υπολογιστή και τα sections είναι: Quantitative Reasoning, Verbal Reasoning και Data Insights

  Κλίμακα βαθμολογίας

  H κλίμακα της βαθμολογίας είναι από 205-805

  Διάρκεια

  Η διάρκεια της εξέτασης είναι συνολικά 2 ώρες και 15 λεπτά

  Ισχύς

  Η χρονική ισχύς του τεστ είναι 5 έτη

  Εξεταστικά κέντρα

  Δύο εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

  Κόστος εξέτασης

  Τα έξοδα της εξέτασης του GMAT είναι περίπου 260 ευρώ

  Γιατί να επιλέξετε το UNIPERFECT για την προετοιμασία σας

  1
  Εξειδικευμένοι instructors με πολυετή εμπειρία και top rating scores στο ενεργητικό τους
  2
  Ολιγομελή τμήματα με προσοχή και φροντίδα στον κάθε σπουδαστή ατομικά
  3
  Ακαδημαική συμβουλευτική, καθοδήγηση και βοήθεια σε όλες τις φάσεις των αιτήσεων (Personal Statement, CV κλπ)
  4
  Σύγχρονες εγκαταστάσεις με εξειδικευμένους χώρους για προσομοιώσεις του τεστ σε υπολογιστές, σε συνθήκες ίδιες της εξέτασης
  5
  Δωρεάν Mentoring από τους μέντορές μας ανάλογα με το προφίλ του κάθε σπουδαστή / υποψηφίου
  6
  Δωρεάν συμμετοχή σε όλα τα σεμινάρια (CV Building, Interview Skills, Linkedin Profile etc )
  7
  Παροχή δωρεάν extra βοηθητικού υλικού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας

  Σχετικές αναρτήσεις