Προετοιμασία IELTS - Uniperfect CALL ME BACK

  Please call
  me back!

  Προετοιμασία IELTS

  EPiQ Assessment Center

  Τι είναι το IELTS

  Το IELTS αποτελεί τεστ πιστοποιήσης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Περιλαμβάνει γραπτή καθώς και προφορική εξέταση. Ζητείται πολύ συχνά από τους υποψηφίους σε Μεταπτυχιακά αλλά και Προπτυχιακά προγράμματα, σαν βασικό κριτήριο στη διαδικασία εξέτασης της αίτησής τους, στο εξωτερικό αλλά και σε αγγλόφωνα προγράμματα στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις IELTS μπορούν να είναι είτε paper based είτε computer based.

  Πως να ξεκλειδώσεις το IELTS! ft. Alex Christodoulou

  Πως να ξεκλειδώσεις το IELTS! ft. Alex Christodoulou

  Αν έχεις απορίες σχετικά με το IELTS τότε αυτό το video podcast είναι ιδανικό για σένα! Ο Άλεξ είναι IELTS instructor στο UNIPERFCT με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και μοιράζεται μαζί μας όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να γνωρίζεις πριν την έναρξη της προετοιμασίας σου. Παρακολουθώντας το video podcast θα μάθεις για τη δομή και την εμπειρία της εξέτασης του IELTS, tips που θα σε βοηθήσουν να βελτιωθείς στα διαφορετικά sections του test καθώς και σε ποια σημεία πρέπει να προσέχεις.

  Πώς γίνεται η προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS;

  Η προετοιμασία για τις εξετάσεις του IELTS διαρκεί 4 εβδομάδες και διακρίνεται σε 4 μέρη, δηλαδή στη διδασκαλία των επιμέρους Modules (Writing, Reading, Listening & Speaking). Υπάρχουν περισσότεροι από 10 εναλλακτικοί τύποι ερωτήσεων για Reading και Listening και πολλά διακριτά είδη Writing Task 1 τα οποία απαιτούν διαφορετική προσέγγιση.

  Κατά τη διάρκεια των 4 εβδομάδων οι υποψήφιοι παρακολουθούν 2 τρίωρα μαθήματα  την εβδομάδα. Μέσω των μαθημάτων και της επίλυσης ασκήσεων αναπτύσσουν τη κριτική τους ικανότητα καθώς και την ικανότητα αποτύπωσης και ανάλυσης γραφημάτων, έκθεσης ιδεών και αναγνωστικής κατανόησης όπως επίσης και κατανόησης ακουστικού κειμένου και προφορικής εκφρασης.

  Στη δεύτερη φάση της προετοιμασίας, κατά την διάρκεια των τελευταίων (2) μαθημάτων οι σπουδαστές κάνουν προσομοιώσεις μέσα στο μάθημα μέσω ερωτήσεων και actual-writing in-class workshops. Μέσω αυτών εξοικειώνονται με τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης. Επίσης με τη συστηματική εξάσκηση και παρακολουθώντας σε Google Docs τις εκθέσεις διορθωμένες απο τον καθηγητή, συζητούν τα επικείμενα λάθη τους  και ελέγχουν τις απαντήσεις στα κείμενα σε εννοιολογικό και γλωσσικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο μετρούν την απόδοσή τους και αναγνωρίζουν τα σημεία εκείνα που επιδέχονται βελτίωσης.

  Προκειμένου οι υποψήφιοι να πετύχουν μια υψηλή βαθμολογία είναι σημαντικό να διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών modules του test καθόλη την διάρκεια της προετοιμασίας. Ιδανικά θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στο λεξιλόγιο και στην σωστή χρήση του στα (2) Writing Tasks. Στο UNIPERFECT δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο Writing Module και οι μαθητές μας καλούνται να γράψουν έως και 30-40 εκθέσεις μέχρι το τέλος της προετοιμασίας τους.

  Με το πέρας των δύο φάσεων της προετοιμασίας καθώς και της απαιτούμενης επανάληψης, δηλαδή το πολύ (2) εβδομάδες μετά το πέρας των μαθημάτων, οι σπουδαστές είναι έτοιμοι να εξεταστούν.

  Γιατί χρειάζομαι το IELTS;

  Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι IELTS (Academic & General) και εξαρτώνται από το πού κανείς αποσκοπεί με την απόκτηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης. Οι κυριότεροι λόγοι που κάποιος θα επιλέξει να δώσει το IELTS είναι οι εξής τρεις:

  Σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο

  Σε οποιαδήποτε χώρα από τις 140, στις οποίες αναγνωρίζεται το IELTS, η απόκτηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης θα είναι -πιθανότατα- προαπαιτούμενο έγγραφο για την εισαγωγή σε προπτυχιακό ή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα οποιουδήποτε τομέα.

  Για Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στη Μεγάλη Βρετανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αμερική ή και άλλες χώρες, το IELTS αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή των φοιτητών τους. Συγκεκριμένα  η εισαγωγή στα περισσότερα από αυτά εξαρτάται από το αν θα καταφέρει ο υποψήφιος να επιτύχει μία συγκεκριμένη βαθμολογία IELTS, που θα έχει ορίσει κάθε φορά το εκάστοτε πρόγραμμα.

   

  Εύρεση εργασίας

  Αν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει αίτηση για θέση εργασίας σε αγγλόφωνη χώρα ή σε εταιρεία με international προσωπικό το IELTS αποτελεί πολλές φορές απαιτούμενη προϋπόθεση.

  Επιπρόσθετα ακόμη και στην Ελλάδα είτε για απόκτηση καλύτερης θέσης εργασίας είτε για εξετάσεις ΑΣΕΠ (για εισαγωγή στο δημόσιο τομέα) η απόκτηση του IELTS θεωρείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

   

  Μετανάστευση ή μετοίκηση

  Ακόμη και αν κάποιος δεν έχει ως στόχο κάποιο από τα παραπάνω (σπουδές ή εύρεση εργασίας) η πιστοποίηση του IELTS βοηθάει σε σημαντικό βαθμό με την εξοικείωση ως προς την αγγλική γλώσσα και κατά συνέπεια με την ενσωμάτωση στη ζωή σε κάποια αγγλόφωνη χώρα του εξωτερικού.

  Επιτυχίες των μαθητών μας στις εξετάσεις IELTS

  Στο Uniperfect έχουμε την τιμή να έχουμε βοηθήσει πλήθος σπουδαστών να πετύχουν υψηλά score στο IELTS (average score 7.8/9 για το 2023)  και ως αποτέλεσμα να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο τους.

  Περισσότερα για τις Επιτυχίες

  FAQ

  Ποιά είναι η δομή του IELTS;

  Το IELTS αποτελείται από τέσσερις ενότητες και η καθεμία εξετάζει διαφορετικές γλωσσικές δεξιότητες. Η πρώτη ενότητα είναι το Listening, η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Ακολουθεί το Reading, που διαρκεί 60 λεπτά και αποτελείται από διάφορα κείμενα με ερωτήσεις κατανόησης. Η τρίτη ενότητα είναι το Writing και χωρίζεται σε δύο υποενότητες : Το task 1, που διαρκεί 20 λεπτά,  περιλαμβάνει την ερμηνεία δεδομένων ή την περιγραφή οπτικών στοιχείων, ενώ το task 2, που διαρκεί 40 λεπτά, απαιτεί τη συγγραφή ενός δοκιμίου. Τέλος, το Speaking διαρκεί 11-14 λεπτά και περιλαμβάνει συνέντευξη one-one με έναν εξεταστή, καλύπτοντας διάφορα θέματα για να εκτιμήσει την ικανότητα ομιλίας, τη ροή και την ευφράδεια του λόγου. Συνολικά, το τεστ διαρκεί κατά κανόνα περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά.

  Πώς βαθμολογείται το IELTS και τι σημαίνει η κάθε βαθμολογία;

  Το τεστ IELTS βαθμολογείται σε μια κλίμακα από 0 έως 9, με κάθε ενότητα να αξιολογείται ξεχωριστά και στη συνέχεια να υπολογίζεται ο μέσος όρος για να προκύψει ο συνολικός βαθμός σε μορφή band. Σε αυτό το σύστημα, ο βαθμός 0 υποδηλώνει ανύπαρκτη γλωσσική ικανότητα, ενώ ο βαθμός 9 αντιπροσωπεύει έναν άπταιστο ομιλητή.

   

  Κάθε βαθμός στο τεστ IELTS αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό επίπεδο επιδεξιότητας στην αγγλική γλώσσα. Εδώ είναι μια επισκόπηση:

  Βαθμός 9 (Άπταιστος χρήστης) : Αυτός ο βαθμός υποδηλώνει επίπεδο ειδήμονα στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι σε αυτό το επίπεδο έχουν πλήρη έλεγχο της γλώσσας, με ακριβή και άπταιστη έκφραση σε όλες τις καταστάσεις.

  Βαθμός 8 (Πολύ καλός χρήστης): Ένας βαθμός 8 σημαίνει ένα πολύ υψηλό επίπεδο επιδεξιότητας στα αγγλικά. Οι χρήστες μπορούν να χειριστούν καλά πολύπλοκη γλώσσα και να κατανοήσουν λεπτομερή ορολογία.

  Βαθμός 7 (Καλός χρήστης): Αυτός ο βαθμός αντιπροσωπεύει ένα καλό επίπεδο γνώσης των αγγλικών. Οι υποψήφιοι σε αυτό το επίπεδο μπορούν να χειριστούν τις περισσότερες καταστάσεις, αν και μπορεί να υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες σε πολύπλοκες περιστάσεις.

  Βαθμός 6 (Επιδέξιος χρήστης): Οι υποψήφιοι σε αυτό το επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αγγλικά με επιδεξιότητα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην κατανόηση πολύπλοκης γλώσσας.

  Βαθμός 5 (Μέτριος χρήστης): Αυτός ο βαθμός δείχνει μια μετριοπαθή επάρκεια στα αγγλικά, όπου οι χρήστες μπορούν να χειριστούν τη βασική επικοινωνία, αλλά μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με πολύπλοκη γλώσσα.

  Βαθμός 4 (Περιορισμένος χρήστης): Οι υποψήφιοι σε αυτό το επίπεδο έχουν περιορισμένη επάρκεια, καταφέρνοντας κυρίως να μεταδίδουν και να κατανοούν γενικές σημασίες σε οικείες καταστάσεις.

  Βαθμός 3 (Ακραία περιορισμένος χρήστης): Αυτός ο βαθμός υποδηλώνει μια πολύ περιορισμένη επάρκεια όπου η επικοινωνία είναι συχνά βασική και βασίζεται σε οικεία γλώσσα.

  Βαθμός 2 ( Διαλείπων χρήστης): Οι χρήστες σε αυτό το επίπεδο αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην κατανόηση προφορικών και γραπτών αγγλικών.

  Βαθμός 1 (Μη-χρήστης): Αυτός ο βαθμός δείχνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καμία ικανότητα χρήσης των αγγλικών πέρα από λίγες απομονωμένες λέξεις.

  Βαθμός 0 (Δεν έκανε προσπάθεια για το τεστ): Αν ένας υποψήφιος δεν κάνει το τεστ ή παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες, λαμβάνει βαθμό 0.

  Πού και πότε μπορώ να δώσω το IELTS;

  Ο βασικός φορέας της IDP και του IELTS στην Ελλάδα είναι το EPiQ Assessment Center (https://www.ieltsgreece.eu/).

  Μπορείς να προγραμματίσεις την εξέτασή σου online μέσω των website τους. Οι εξετάσεις για τη πιστοποίηση IELTS πραγματοποιούνται σε πολλές διαφορετικές ημερομηνίες και μπορείς να επιλέξεις να εξεταστείς είτε on paper είτε on computer. Επίσης μπορείς να επιλέξεις την ώρα που σε εξυπηρετεί καλύτερα. Οι πόλεις που μπορείς να εξεταστείς on-paper είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Βόλος, Ρόδος, ενώ μπορείς να εξεταστείς on-computer στις : Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τέλος μπορείς να δώσεις την εξέταση εξ αποστάσεως από οποιονδήποτε χώρο που διαθέτει σταθερό internet.

  Μπορώ να ξαναδώσω το IELTS προκειμένου να βελτιώσω την βαθμολογία μου;

  Ναι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τις φορές που μπορείς να εξεταστείς. Επίσης με το IELTS One Skill Retake μπορείς να αποκτήσεις την επιθυμητή βαθμολογία του τεστ χωρίς να επαναλάβεις ολόκληρο το τεστ. Εάν θέλεις να βελτιώσεις τη βαθμολογία σου σε κάποια συγκεκριμένη δεξιότητα του τεστ, μπορείς να επαναλάβεις οποιαδήποτε από τις τέσσερις δεξιότητες IELTS:Speaking,Writing, Reading και Listening.

  Μπορώ να ζητήσω αναβαθμολόγηση;

  Ναι μπορείς να υποβάλεις αίτηση αναβαθμολόγησης των εξετάσεών, εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία εξέτασης και μπορείς να επιλέξεις τις ενότητες του τεστ που επιθυμείς να αναβαθμολογηθούν. Το κόστος της υπηρεσίας αναβαθμολόγησης αποτελεσμάτων είναι €105. Το αντίστοιχο ποσό θα επιστραφεί σε περίπτωση αλλαγής της βαθμολογίας σε οποιαδήποτε ενότητα της εξέτασης.

  Μπορώ να ζητήσω επιπλέον χρόνο εξέτασης;

  Ναι, μπορείς να ζητήσεις επιπλέον χρόνο ή ειδικές προσαρμογές για το τεστ IELTS αν έχεις συγκεκριμένες ανάγκες λόγω αναπηρίας ή προβλήματος υγείας. Για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να ενημερώσεις το κέντρο εξέτασης κατά τη διαδικασία εγγραφής και να παρέχεις έγγραφα υποστήριξης, όπως ιατρικά πιστοποιητικά ή αξιολογήσεις, περιγράφοντας τις ανάγκες σου. Οι προσαρμογές μπορεί να περιλαμβάνουν επιπλέον χρόνο, έναν ξεχωριστό χώρο εξέτασης, μια τροποποιημένη μορφή εξέτασης ή άλλη υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες σου. Το κέντρο εξέτασης θα εξετάσει το αίτημά σου και, αν εγκριθεί, θα διασφαλίσει κατάλληλες διατάξεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου διατηρώντας την ακεραιότητα του τεστ.

  Ποιό είναι το κόστος της εξέτασης;

  To κόστος της εξέτασης για το IELTS ανέρχεται στα 220 ευρώ.

  Σε ποιές χώρες γίνεται αποδεκτό το IELTS;

  Το IELTS αναγνωρίζεται ευρέως και είναι αποδεκτό σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Αναγνωρίζεται σε πάνω από 11.000 οργανισμούς σε περισσότερες από 140 χώρες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, εργοδοτών, αρχών μετανάστευσης και επαγγελματικών φορέων. Κάποιες από τις χώρες όπου το IELTS είναι ευρέως αποδεκτό είναι : Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ευρωπαϊκές χώρες, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Ινδία και πολλές άλλες. Είναι σημαντικό να ελέγξεις τις απαιτήσεις του εκάστοτε οργανισμού ή του ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεις αίτηση, καθώς οι απαιτήσεις σε βαθμολογία μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα στις χώρες ή ακόμη και σε διαφορετικούς οργανισμούς εντός της ίδιας χώρας.

  Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ του IELTS και του πτυχίου αγγλικών που ήδη έχω;

  Το IELTS και το πιστοποιητικό που ήδη έχεις στα αγγλικά αντιπροσωπεύουν διαφορετικές μετρήσεις της γλωσσικής σου ικανότητας σε διαφορετικές συνθήκες. Το πιστοποιητικό σου μπορεί να αντανακλά μια επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός προγράμματος μαθημάτων ή εξετάσεων στα αγγλικά, ενώ το IELTS είναι μια εξέταση που μετράει την ικανότητά σου να χρησιμοποιείς την αγγλική γλώσσα σε πρακτικές καθημερινές και ακαδημαϊκές καταστάσεις. Επομένως ακόμη κι αν έχεις proficiency το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην γίνει αποδεκτό από τα πανεπιστήμια και να σου ζητηθεί να καταθέσεις το IELTS.

  Ποιες είναι οι διαφορες του paper-based, computer-based και online IELTS;

  Computer Based Paper Based Online
  Τρόπος εξέτασης Ολοκληρώνονται οι ενότητες του Reading, Listening και  Writing στον υπολογιστή και ακολουθεί το Speaking με εξέταση face to face με έναν εξεταστή IELTS. Ολοκληρώνονται οι ενότητες του Reading, Listening και  Writing σε έντυπη μορφή και και ακολουθεί το Speaking με εξέταση face to face με έναν εξεταστή IELTS. Ολοκληρώνονται οι ενότητες του Reading, Listening και  Writing στον υπολογιστή σου και ακολουθεί το Speaking με virtual εξέταση face to face με έναν εξεταστή IELTS.
  Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα 3-5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα 13 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα 6-8 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης

  Πρακτικές πληροφορίες

  Εξέταση

  Τα επιμέρους parts της εξέτασης IELTS είναι: Writing, Listening, Speaking, Reading

  Κλίμακα βαθμολογίας

  H κλίμακα της βαθμολογίας κυμαίνεται από 1 εώς 9, όπου ο βαθμός προκύπτει από τον συμψηφισμό των επιμέρους parts

  Διάρκεια

  Η γραπτή εξέταση IELTS έχει διάρκεια 2:40 ώρες ενώ τα προφορικά έχουν διάρκεια 14 λεπτά

  Ισχύς

  Η χρονική ισχύς του test IELTS είναι τα 2 έτη

  Εξεταστικά κέντρα

  Το επίσημο εξεταστικό κέντρο της IDP για το IELTS είναι το EPiQ.

  Κόστος εξέτασης

  Τα έξοδα της εξέτασης είναι 205 ευρώ

  Γιατί να επιλέξετε το UNIPERFECT για την προετοιμασία σας

  1
  Εξειδικευμένοι instructors με πολυετή εμπειρία και top rating scores στο ενεργητικό τους
  2
  Ολιγομελή τμήματα με προσοχή και φροντίδα στον κάθε σπουδαστή ατομικά
  3
  Ακαδημαική συμβουλευτική, καθοδήγηση και βοήθεια σε όλες τις φάσεις των αιτήσεων (Personal Statement, CV κλπ)
  4
  Extra mock συνεδρίες one to one με τους instructors για την προετοιμασία της προφορικής εξέτασης
  5
  Δωρεάν Mentoring από τους μέντορές μας ανάλογα με το προφίλ του κάθε σπουδαστή / υποψηφίου
  6
  Δωρεάν συμμετοχή σε όλα τα σεμινάρια (CV Building, Interview Skills, Linkedin Profile etc )
  7
  Παροχή δωρεάν extra βοηθητικού υλικού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας