P is the probability that event E will occur and s is the probability that event E will not occur - Uniperfect CALL ME BACK

  Please call
  me back!

  P is the probability that event E will occur and s is the probability that event E will not occur

  P is the probability that event E will occur and s is the probability that event E will not occur.

  Quantity A

  p+s

  Quantity B

  ps

  Λύση (A):

  Επειδή το event E είτε θα συμβεί είτε όχι αναγκαστικά το p + s θα ισούται πάντα με 1.

  Για το quantity B τώρα θα σκεφτούμε τις περιπτώσεις.

  Αν p=1 τότε s=0 ,αντίστοιχα αν s=1 τότε p=0 άρα σε κάθε περίπτωση το ps=0.

  Αν τώρα 0<p<1 , 0<s<1 το γινόμενο ps θα είναι θετικό και μικρότερο του 1 .

  Επομένως το Quantity A θα είναι πάντα μεγαλύτερο από το Quantity B.

  Share on Facebook Share on twitter
  Related Posts