Ξεκλειδώνοντας το USMLE - Uniperfect CALL ME BACK

  Please call
  me back!

  Ξεκλειδώνοντας το USMLE

  Το USMLE (United States Medical Licensing Examination) είναι μια σειρά εξετάσεων που απαιτούνται για την έναρξη ειδικότητας και την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στις ΗΠΑ.

  Είναι κοινές εξετάσεις μεταξύ των AMGs (American Medical Graduates: απόφοιτοι ιατρικής σχολής της Αμερικής ή του Καναδά) και των IMGs (International Medical Graduates: απόφοιτοι οποιασδήποτε άλλης ιατρικής σχολής).

  Αποτελούνται από τρεις εξετάσεις ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, Step 1, 2, και 3.

  Στόχος Εξέτασης Δομή Εξέτασης
  Step 1 Βασικές επιστήμες.

  Αντιστοιχεί στα τρία πρώτα έτη της ιατρικής σχολής στην Ελλάδα (προκλινικά έτη).

  Μονοήμερη εξέταση με διάρκεια 8 ώρες. Δίνεται και στην Ελλάδα.

  Περίπου 280 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρισμένες σε επτά 60-λεπτα blocks ~40 ερωτήσεων το καθένα, συν 1 ώρα διάλειμμα.

  Step 2 Κλινικές επιστήμες για άσκηση ιατρικής υπό επίβλεψη (ειδικότητα).

  Αντιστοιχεί στα τρία τελευταία έτη της ιατρικής σχολής στην Ελλάδα (κλινικά έτη).

  Μονοήμερη εξέταση με διάρκεια 9 ώρες. Δίνεται και στην Ελλάδα.

  Περίπου 318 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρισμένες σε οκτώ 60-λεπτα block ~40 ερωτήσεων το καθένα, συν 1 ώρα διάλειμμα.

  Step 3 Κλινικές επιστήμες για άσκηση ιατρικής χωρίς επίβλεψη (ειδικός).

  Γνώσεις γενικής ιατρικής που πρέπει να κατέχει ένας γιατρός ανεξαρτήτως ειδικότητας.

  Διήμερη εξέταση που δίνεται αποκλειστικά στις ΗΠΑ.

  1η ημέρα — 7 ώρες διάρκεια. Περίπου 232 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρισμένες σε έξι 60-λεπτα block ~38–39 ερωτήσεων το καθένα, συν 1 ώρα διάλειμμα.
  2η ημέρα — 9 ώρες διάρκεια. Περίπου 180 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρισμένες σε έξι 45-λεπτα block 30 ερωτήσεων το καθένα, δεκατρείς 10–20-λεπτες προσομοιώσεις περιστατικών, συν 1 ώρα διάλειμμα.

  Απαιτούμενα για έναρξη ειδικότητας στις ΗΠΑ

  Οι Έλληνες απόφοιτοι ιατρικής υπάγονται στην κατηγορία των IMGs. Ως εκ τούτου, για να μπορέσουν να εργαστούν στο Αμερικάνικο σύστημα υγείας χρειάζεται υποχρεωτικά να έχουν λάβει πιστοποίηση από τον ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates). Ο ρόλος του ECFMG είναι η αξιολόγηση του κατά πόσο οι γιατροί που αποφοιτούν από μη-Αμερικανικές σχολές είναι έτοιμοι να εισέλθουν σε προγράμματα ειδικότητας στην Αμερική. Για να πάρει κάποιος την πιστοποίηση του ECFMG (ECFMG Certification) πρέπει να έχει περάσει τα Step 1, Step 2, και OET, καθώς και να έχει αποφοιτήσει από την ιατρική σχολή. Σημειώνεται πως το OET (Occupational English Test) είναι μια εξέταση αγγλικών για επαγγελματίες υγείας.

  Τα ανωτέρω όμως είναι τα απολύτως απαραίτητα της διαδικασίας. Λόγω της ανταγωνιστικότητας εύρεσης ειδικότητας στις ΗΠΑ, για να μεγιστοποιήσει ένας IMG τις πιθανότητες επιτυχίας του χρειάζονται «άτυπα» μία σειρά επιπλέον εφοδίων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το να έχει περάσει με την πρώτη και να μην έχει κοπεί (fail) σε κανένα Step, να έχει υψηλό score στο Step 2, και να έχει μερικούς μήνες κλινικής εμπειρίας στις ΗΠΑ και συστατικές επιστολές από Αμερικανούς γιατρούς. Για ειδικότητες που είναι πολύ ανταγωνιστικές, θεωρείται επίσης απαραίτητη η διεξαγωγή έρευνας στις ΗΠΑ για τουλάχιστον ένα χρόνο. Οι ερευνητικές αυτές θέσεις είναι συνήθως έμμισθες (απολαβές που προσεγγίζουν αυτές των ειδικευόμενων γιατρών στις ΗΠΑ) και η εύρεση τους είναι σχετικά εύκολη.

  Χρονοδιάγραμμα έναρξης ειδικότητας στις ΗΠΑ

  Για να ξεκινήσει κάποιος ειδικότητα τον Ιούλιο μιας συγκεκριμένης χρονιάς, πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη αίτηση (π.χ. ECFMG certification, συστατικές επιστολές) τον Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή περίπου 10 μήνες πριν.

  Αναλυτικότερα:

  • Το ERAS (Electronic Residency Application Service), η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας γίνονται οι αιτήσεις για ειδικότητα (applications), ανοίγει αρχές Σεπτεμβρίου.
  • Οι συνεντεύξεις (interviews) διεξάγονται από τον Οκτώβρη έως τον Ιανουάριο.
  • Οι υποψήφιοι υποβάλουν στον NRMP (National Resident Matching Program, γνωστό και ως “The Match”) την λίστα με τα προγράμματα ειδικότητας που τους κάλεσαν για συνέντευξη ταξινομημένα κατά σειρά προτίμησης (ranking) τον Φεβρουάριο. Η λίστα αυτή ονομάζεται ROL (rank order list) και είναι παρόμοια με το μηχανογραφικό τον Πανελληνίων. Η διαφορά είναι πως και τα προγράμματα ειδικότητας συντάσσουν ROL για τους υποψηφίους.
  • Το «πάντρεμα» των υποψηφίων με τα προγράμματα ειδικότητας γίνεται μέσω αλγορίθμου τον Μάρτιο (“Match in March”).
  • Όλα τα προγράμματα ειδικότητας ξεκινούν αρχές Ιουλίου.

  Επιστροφή της χρονικής και χρηματικής επένδυσης

  Η έναρξη ειδικότητας στις ΗΠΑ εκτός του ότι απαιτεί αρκετό χρόνο προετοιμασίας, είναι και αρκετά δαπανηρή (π.χ. έξοδα για εξετάσεις, ταξίδια στις ΗΠΑ). Παρόλα αυτά όμως, έχει αναρίθμητα θετικά, όπως η ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνει κάποιος—η οποία θεωρείται ευρέως από τις καλύτερες παγκοσμίως—καθώς και οι γενικότερες εργασιακές συνθήκες που είναι κατά πολύ ανώτερες συγκριτικά με αυτές που επικρατούν στην Ελλάδα.

  Ας εστιάσουμε όμως για μία στιγμή στις χρηματικές απολαβές ενός γιατρού ο οποίος εργάζεται στην νούμερο ένα οικονομία του πλανήτη. Βάσει των επίσημων στοιχείων του Medscape, ο μέσος ετήσιος μισθός προ φόρων είναι $64,200 για τους ειδικευόμενους και $339,000 για τους ειδικούς. Υποθέτοντας ότι πληρώνουμε φόρους στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, τότε το μετά φόρων ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται όπως φαίνεται παρακάτω. Ως μέτρο σύγκρισης θα έχουμε ένα γιατρό που κάνει την ειδικότητα του στην Ελλάδα και μετά διορίζεται στο δημόσιο ως ειδικός. Σημειώνεται πως για να μπορέσεις να δουλέψεις στις ΗΠΑ σαν ειδικός πρέπει να έχεις τελειώσει ειδικότητα εκεί.

  Ελλάδα ΗΠΑ
  Ειδικευόμενος γιατρός 1,600€ (~$1,700) ανά μήνα

  19,200€ (~$20,700) ανά έτος

  $3,900 ανά μήνα

  $47,000 ανά έτος

  Ειδικός γιατρός 2,100€ (~$2,250) ανά μήνα

  25,200€ (~$27,200) ανά έτος

  $16,800 ανά μήνα

  $201,500 ανά έτος

  Ανταγωνιστικότητα ειδικοτήτων

  Το πόσο εύκολο να βρει κάποιος μία θέση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ειδικότητα που κυνηγάει. Οι παθολογικές ειδικότητες (π.χ. εσωτερική παθολογία, παιδιατρική) είναι σε γενικές γραμμές προσβάσιμες στους IMGs (“IMG-friendly”) και η επιτυχία είναι πρακτικά εγγυημένη εάν κάποιος τα κάνει όλα σωστά. Από την άλλη, οι χειρουργικές ειδικότητες (π.χ. ορθοπεδική χειρουργική) και οι ειδικότητες καλού lifestyle (π.χ. δερματολογία) είναι αρκετά ανταγωνιστικές και η επιτυχία απαιτεί πολύ προσπάθεια και χρόνο (π.χ. πολυετή έρευνα στις ΗΠΑ μετά το πτυχίο).

  Ειδικότητα
  Λιγότερο ανταγωνιστική ● Γενική/οικογενειακή ιατρική (family medicine)
  ● Παθολογική ανατομική (pathology)
  ● Εσωτερική παθολογία (internal medicine)
  ● Παιδιατρική (pediatrics)
  ● Νευρολογία (neurology)
  ● Ψυχιατρική (psychiatry)
  Ανταγωνιστική ● Επείγουσα ιατρική (emergency medicine)
  ● Αναισθησιολογία (anesthesiology)
  ● Φυσιατρική (physical medicine and rehabilitation)
  ● Γυναικολογία (obstetrics and gynecology)
  ● Διαγνωστική ακτινολογία (diagnostic radiology)
  ● Γενική χειρουργική (general surgery)
  Πολύ ανταγωνιστική ● Οφθαλμολογία (ophthalmology)
  ● Πλαστική χειρουργική (plastic surgery)
  ● Νευροχειρουργική (neurological surgery)
  ● Ορθοπεδική χειρουργική (orthopedic surgery)
  ● Δερματολογία (dermatology)

  Το USMLE είναι από τις πιο δύσκολες εξετάσεις που θα δώσει ένας γιατρός που σκέφτεται να διασχίσει τον Ατλαντικό. Η επιτυχία απαιτεί σωστό πλάνο προετοιμασίας, σοβαρή προσπάθεια, αφοσίωση, και επιμονή. Με την κατάλληλη καθοδήγηση και το σωστό mindset, μπορείς να βρεθείς ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο της Αμερικής.

  Επικοινώνησε μαζί μας για να σε βοηθήσουμε να πετύχεις τους στόχους σου στο USMLE!